header
Általános Orvostudományi Kar PDF Nyomtatás E-mail

 

Fitoterápia

A Fitoterápia az Általános Orvostudományi Kar ötöd- és hatodéves hallgatói számára szabadon választható kurzus (heti 2x45 perc előadás egy szemeszteren keresztül). A tárgy a hazai orvosképzésben évtizedek óta fennálló képzési hiányt kívánja pótolni azzal, hogy bevált nyugat-európai minta alapján szakszerű alapokat nyújt a rohamosan népszerűvé váló természet-alapú szerek, elsősorban a gyógynövények és az azokból gyárilag előállított készítmények alkalmazásának lehetőségeire vonatkozóan. Elhelyezi a növényi szereket az egységes, bizonyítékokon alapuló orvoslás rendszerében; bemutatja előállításuk, farmakológiai és humán értékelésük sajátosságait, a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és a ma elterjedt szerek minőségi kategóriáit. Hangsúlyt helyez arra, hogy bemutassa azokat a gyógynövényeket és készítményeket, amelyeknek evidenciákkal is megalapozott helye van a gyógyszeres terápia keretein belül, annak részeként. Ismerteti azokat a fontosabb gyógynövényeket és terméktípusokat is, amelyek alkalmazása széles körben elfogadott, de csak évszázados tapasztaláson alapul. Foglalkozik az olyan, ma divatossá olyan gyógynövények és szerek kritikus értékelésével is, amelyek gyógyászati alkalmazásának az európai orvoslásban nincs megfelelő dokumentációja.

A tárgy az alkalmazás szempontjából alapvető hatás szerinti farmakológiai csoportosításban tárgyalja az orvos által a mindennapi terápiás gyakorlatban alkalmazható, kellően dokumentált gyógynövények körét. A velük kezelhető kórképek rövid bemutatását követően ismerteti a növényeket, az alkalmazott növényrészeket (drogok), a hatást kiváltó vegyületeket (hatóanyagok) és a felderített hatásmechanizmust. Minden bemutatott gyógynövény esetében áttekintést nyújt a hatásosságot és a relatív ártalmatlanságot bizonyító preklinikai és klinikai vizsgálatokról. Bemutatja azokat az indikációkat, amelyekre vonatkozóan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, és amelyekre a növényi eredetű szerek forgalmazását a hazai és/vagy más európai engedélyező hatóság, illetve európai szakbizottságok jóváhagyták. Adott esetben rámutat e szerek relatív előnyeire, illetve alkalmazásuk lehetséges hátrányaira, a téves alkalmazás lehetőségeire is. Tárgyalja az észlelt, dokumentált mellékhatásokat és más növényi, vagy egyéb gyógyszerekkel fellépő interakciókat.

A tárgy fontos célnak tekinti azt, hogy az orvostanhallgatók megismerjék a gyógyszeres terápia részének tekinthető fontosabb gyógynövényeket, növényi készítményeket, azok relatív előnyeit, hátrányait és az alkalmazással járó potenciális hibák, veszélyek lehetőségeit is. Ezáltal szakszerű, később tapasztalt alkalmazókká válhatnak, és megbízható szakmai ismereteket szerezhetnek az egyre nagyobb számban érdeklődő, az orvos tudtával, vagy anélkül ilyen szereket használó laikus betegek tájékoztatásához.

A tárgy előadója:
Dr. Csupor Dezső egyetemi adjunktus
 

Ajánlott jegyzet: Csupor D.: Fitoterápia - Növényi szerek a gyógyászatban. JATEPress, 2007.

 

Módosítás dátuma: 2011. április 05. kedd, 13:17