header
Kutatás PDF Nyomtatás E-mail

 

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete a gyógynövény- és drogismeret (farmakognózia) egyik nemzetközileg is elismert kutatási központja. Kutatási tevékenységének fontosabb területei: 

Növényi eredetű, biológiailag aktív vegyületek izolálása és szerkezet-meghatározása
Irodalmi, etnofarmakológiai adatok, vagy kémiai, farmakológiai szűrővizsgálatok alapján kiválasztott növényfajok vizsgálata; növényi nyersanyagból kivonatkészítés, nyers kivonatok előtisztítása, frakcionálás különböző kromatográfiás módszerek alkalmazásával, tiszta vegyületek előállítása, az izolált vegyületek szerkezet-meghatározása, fizikai-kémiai jellemzése, spektrális adataik meghatározása; az izolált vegyületek farmakológiai vizsgálata (más intézetekkel együttműködve). Fő kutatási területek: terpenoidok, alkaloidok és fenolos anyagok izolálása Euphorbiaceae, Asteraceae, Amaryllidaceae, Rutaceae, Lamiaceae és Ranunculaceae fajokból. Szűrővizsgálatok során alkalmazható kromatográfiás módszerek kidolgozása; természetes vegyületek szerkezetmódosítása biotranszformációval. Analitikai és farmakológiai vizsgálatok végzéséhez növényi eredetű tiszta vegyületek méretnövelt előállítása.
A biológiai aktivitást mutató hatóanyagok modellként szolgálhatnak új gyógyszerek kifejlesztéséhez, gyógyszerkutatások vezérmolekuláivá válhatnak vagy új hatásmechanizmusok feltárásához járulhatnak hozzá, valamint közelebb vihetnek a hagyományosan alkalmazott gyógynövények hatásmódjának megértéséhez.

Növényi kivonatokat tartalmazó termékek fitokémiai analízise
Étrend-kiegészítők és növényi alapú gyógytermékek kvantitatív és kvalitatív vizsgálata, standardizálása; új módszerek kifejlesztése növényi eredetű bioaktív vegyületek analitikájára.
Az Intézetben kifejlesztett analitikai módszerek és az elvégzett vizsgálatok új készítmények fejlesztése során és a már piacon lévő termékek minőség-ellenőrzésében is fontos szerepet játszhatnak.

Gyógy- és aromanövények hatóanyagainak, azok felhalmozódásának és a felhalmozódás dinamikájának vizsgálata
Kemotaxonómiai vizsgálatok, gyógynövény-taxonok kémiai diverzitásának és produkcióbiológiájának vizsgálata különös tekintettel a mérsékelt éghajlati öv növényeire; termesztett gyógynövények kémiai vizsgálata illetve termesztésbe vonásukhoz kapcsolódó növényanalitikai vizsgálatok, művelési és feldolgozási technológiák fejlesztéséhez szükséges kémiai értékelések. 


 Elnyert kutatási pályázatok:

 • Célzott növényi szekunderanyag izolálások új farmakológiailag aktív természetes vegyületek felkutatására
  OTKA-Kutatási pályázat - Hohmann Judit (2013-2017.)
 • Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával
  TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), (2011.06.01 - 2013.05.31)
 • Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában
  TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), (2013. 01. 01. – 2014. 12. 31.)
 • Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME
  TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), (2013.04.15 - 2015.04.14.)
 • Magyarországi Polygonaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása
  OTKA-PD pályázat  - Vasas Andrea (2011-2014)
 • Tumorellenes hatású természetes terpenenoidok, alkaloidok és fenolos vegyületek izolálása 
  OTKA-Kutatási  pályázat - Hohmann Judit Dr., (2008-04-01 - 2012-03-31)
 • Magyarországi Centaurea fajok biológiailag aktív vegyületeinek vizsgálata 
  OTKA-PD pályázat - Csupor Dezső Dr., (2008-04-01 - 2011-03-31)
 • Biológiailag aktív terpenoidok és fenolos vegyületek izolálása és szerkezet-meghatározása
  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat - Vasas Andrea dr., (2009-09-01 - 2012-08-31)
 • Antidiabetikus hatóanyagok izolálása a Morus alba L. leveléből
  OTKA-PD pályázat - Hunyadi Attila dr., (2009-01-01 - 2011-12-31)   
 • Euphorbia fajok diterpénjeinek izolálása, szerkezet-meghatározása és farmakológiai vizsgálata
  OTKA-PD pályázat - Rédei Dóra Dr., (2009-04-01 - 2012-03-31)  
 • Keringési, anyagcsere és gyulladásos betegségek teranosztikájának fejlesztése
  TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0013 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), (2009-09-01 -2011-08-31)
 • Protoapigenon-származékok és egyéb oxidált, potenciálisan proapoptotikus hatású flavonoidok előállítása
  Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj pályázat - Hunyadi Attila dr., (2009-09-15 - 2011-04-14)
 • LC-MS készülék beszerzése fitoanalitikai laborfejlesztés céljára
  Baross Gábor Program 2009 - INFRA pályázat (NKTH) - Hohmann Judit Dr., (2010-01-01 - 2010-12-31)  
 • Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen
  TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), (2010-07-01 - 2012-06-30)
 • Új természetes szerves anyagok 
  Kormányközi TéT együttműködés (OM) - Báthori Mária Dr., (2006-01-01 - 2007-12-31)  

 


 

 Műszerezettség:  

LC-MS (API 2000), CPC készülék (Armen), HPLC készülékek PDA, UV és RI detektorokkal analitikai és félpreparatív munkavégzéshez (Waters, Shimadzu, Jasco Able, Wufeng); Chromatotron centrifugális rétegkromatográf (Harrison Research); MPLC készülék (Büchi); ellenáramú cseppmegoszlásos kromatográf (DCCC készülék, Eyala, Tokyo); MS és FID detektorral ellátott gázkromatográfok (Finnigan GCQ, HP 5890 Series 2); plate reader (Fluostar Optima); TLC-UV/VIS denzitométer; UV-spektrofotométerek; Hettich Rotanta 460 centrifuga; termosztálható ultrahangos vízfürdők, rotációs vákuum bepárlók.

muszerek-1

 


 

Kutatási partnerek:

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

SZTE Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Prof. Blunden, Gerald - School of Pharmacy and Biomedical Sciences, Portsmouth University, Portsmouth, Egyesült Királyság

Prof. Bauer, Rudolf - Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy, Karl-Franzens University Graz, Ausztria

Dr. Czigle Szilvia - Department of Pharmacognosy and Botany, Comenius University, Pozsony, Szlovákia

Prof. Csedő Károly - Farmakognóziai Intézet, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

Prof. Genova, Elena - Institute of Botany of the Bulgarian Academy of Sciences, Szófia, Bulgária

Dr. Kirmizibekmez, Hasan - Yeditepe University Department of Pharmacognosy, Istanbul, Törökország

Dr. Malencic, Djordje - Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Szerbia

Dr. Simplice, Joel Tatsimo – University of Yaoundé I, Yaoundé, Kamerun

Prof. Zorig, Tomur - Institute of Medical Research, Sector of Pharmacy, Ulánbátor, Mongólia

Prof. Wu, Y. C. - Kaohsiung Medical University, Graduate Institute of Natural Products, Tajvan 

 


 

Ipari partnerek:

Bio-Drog Berta Kft.

Biomed Kft.

Extractum Pharma Zrt.

Gradiens Kft.

Pick Szeged Zrt.

Richter Gedeon Nyrt.

Rytmion Kft.

Szikrai Borászati Kft.

Módosítás dátuma: 2014. március 07. péntek, 13:32