header
Herba Medica - tanulmányi verseny PDF Print E-mail
Monday, 07 October 2019 00:00
There are no translations available.

Herba Medica - 2019/2020

kémiai és biológia verseny középiskolásoknak


-->> Szórólap letöltéseVerseny kiírója: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet és Gyógyszerészek a Jövőért Egyesület 

Verseny célja: A verseny lehetőséget teremt a multidiszciplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására. Célja a gyógynövények, a növénykémia, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése, továbbá a felelős és tudatos fogyasztói hozzáállás alakítása. Az orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő komplex feladatok révén a verseny célja bemutatni a tudományok egymásra épülését, a tudományos kutatást és a gyógyszerészi hivatást.

A verseny nyelve: Magyar.

A meghívott diákok köre: Bármely hazai és határon túli középiskola tanulói.

A verseny ütemezése: A verseny két levelező fordulóból és egy szóbeli döntőből áll. A regisztrált versenyzők e-mailben értesítést kapnak a közzétett feladatsorokról. Az értesítés tartalmazza a feladat benyújtására szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét. A két levelező fordulóban legjobb eredményt elért versenyzők meghívást kapnak a szóbeli döntőre, amely Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudmányi Karán (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) kerül megrendezésre.

Időpontok:

 • Regisztráció határideje: 2019. október 31.
 • Első forduló feladatainak kiküldése: 2019. november 4.
 • Első forduló feladatainak beadási határideje: 2019. december 8. 12:00
 • Első forduló eredményének kiértesítési határideje: 2020. január 13.
 • Első forduló - észrevételek megtétele/fellebbezés: 2020. január 17. 12:00
 • Első forduló végleges eredményeinek nyilvánosságra hozása és kiértesítés határideje: 2020. január 24.
 • Második forduló feladatainak kiküldése: 2019. december 11.
 • Második forduló feladatainak beadási határideje: 2020. január 12. 12:00
 • Második forduló eredményének kiértesítési határideje: 2020. február 2.
 • Második forduló - észrevételek megtétele/fellebbezés: 2020. február 7. 12:00
 • Második forduló végleges eredményeinek nyilvánosságra hozása és kiértesítés határideje: 2020. február 24. (Ekkor küldjük a meghívókat a szóbeli fordulóra. Versenyző és a felkészítő tanár is kap e-mailt.)
 • Szóbeli forduló tematikájának kiküldése: 2019. január 31.
 • Szóbeli forduló: 2020. március 28.


A feladatok jellege: A feladatok alapvetően a magyarországi biológia (letöltés) és kémia (letöltés) érettségi követelményrendszerre épülnek, továbbá a verseny középiskolás korú tanulóktól elvárható, önálló ismeretszerzést és kutatómunkát is igényel.

Az írásbeli forduló feladatlapjainak jellemzői:

 • a feladatokat online űrlapon kell benyújtani az e-mailben kiküldött linken
 • egy fordulóban 100 pontot lehet elérni
 • a feladatok típusa
  • teszt (egyszerű választás, többszörös választás)
   • elektronikus űrlapon nyújtható be
  • komplex feladat (szövegértés, ábraelemzés, kísérletelemzés)
   • elektronikus űrlapon nyújtható be
  • számolási feladat
   • a számolási feladatok részletes levezetését befényképezve vagy szkennelve az elektronikus űrlapon mellékelni kell
  • önálló kutatáson, ismeretszerzésen alapuló alkotás
   • cikk recenzió
   • kísérlet kivitelezésének dokumentálása


A szóbeli forduló feladatainak jellemzői:

 • Egyszerű laboratóriumi feladatok
  • előre kiadott tematika alapján egyszerű laboratóriumi feladatok elvégzése
  • a laboratóriumi feladat tapasztalatainak rögzítése és értelmezése (rövid szöveges válaszadás, egyszerű számolási feladatok elvégzése)
 • Előadás
  • az előre kiadott választható témakörök közül egy téma feldolgozása és előadása 10 percben (ajánlott irodalom minden témához a honlapon elérhető lesz)
  • szemléltetőeszköz készítése (poszter, számítógépes prezentáció vagy egyéb kreatív megoldás)
  • az előadáshoz kapcsolódó rövid kérdések megválaszolása


A verseny díjazása: Minden résztvevő emléklapot kap. A szóbeli döntő résztvevői könyvjutalomban részesülnek. Az 1-3. helyezetteket értékes ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

Nevezés, jelentkezés a versenyre:

A jelentkezőknek regisztrálni kell! A regisztrációs felület október 7-től érhető el.

Minden jelentkező sorszámot kap. A honlapon az eredmények ezen sorszámmal kerülnek közlésre. A szóbeli döntőbe jutott tanulók és felkészítő tanáraik neve nyilvános. A döntőről médiaanyag készül, amelyet a SZTE Farmakognóziai Intézet és a Szegedi Tudományegyetem honlapján közzéteszünk.

A versenyen való regisztráció és részvétel ingyenes. A döntő idejére valamennyi versenyzőnek és kísérőtanárának étkezést és szükség esetén szállást biztosítunk.


Last Updated on Monday, 21 October 2019 13:27